PamokosAnglų Mokykla

Nuo ko pradedi, jei nori pradėti mokytis anglų kalbos? Svarbiausia – psichologinis nusiteikimas ir ryžtas. Deja, kai nori pradėti daryti kažką naujo, nebūtinai mokytis naujos kalbos, vien tik galvojant ir nieko nedarant iššvaistai daug laiko. Kitaip sakant, vis galvoji ir kuri įvairiausias strategijas nuo ko ir kaip pradėti. Tačiau nieko nedarai tam, kad kažko tuoj pat imtis vardan savo tikslo, nors per ta laiką jau būtų galima išmokti keleto naujų žodžių arba išsireiškimų.

Kilo klausimų? Norite išmokti anglų kalbos draugiškoje aplinkoje?
Rašykite: info@anglumokykla.lt
Skambinkite: +370-613-65464
Facebook: AngluMokykla.lt

Nusiteikimas

Visi norime būti sveikesni, geros formos ir mokėti mažiausiai dvi užsienio kalbas, tačiau viską mėgstame nukelti ,,rytojui”, arba dar blogiau – ,,naujiems metams“. Taigi vis mąstome, kuriame miglotą veiksmų planą kaip to tikslo pasieksi, tačiau iš tikro stovime vietoje. “Dabar” dažnai būna tinkamiausias laikas kažko pradėti, tačiau juk maloniau nukelti į “tuoj”, argi ne taip?
Dažniausiai tai gaunasi natūraliai, kadangi ateityje matai save turint daugiau laiko ar pinigų, motyvacijos ir tiesiog tas laikas bus ,,tinkamesnis” pradėti kažką naujo nei dabar, tačiau tai nėra tiesa. Taip elgdamiesi žmonės gaišta savo brangų laika ir nejuda svajonės link… Taigi kantriai lauki geresnio bei tinkamesnio laiko ir tiesiog stovi vietoje…

Liūdna pripažinti, tiesa? Imtis kažko ,,būtent dabar“ dažniausiai neatrodo viliojanti mintis ir patogiausias laikas kažko imtis, nes juk turiu daugybę kitų darbų, argi ne taip? Dėl šios priežasties „netrukus“ arba ,,greitai“ tampa patraukliausiu pasirinkimu, nes savo ,,ateities aš“ pasąmonėje matome kitokį: gražesnį, lieknesnį, užsiimantį sveika gyvensena, mokantį keletą užsienio kalbų, todėl daugybę problemų paliekame išspręsti savo išsigalvotam „ateities aš“.

Anglų Kalbos Pamokų Pradžia

Taigi, vis laukiame to tinkamiausio laiko nesusimąstydami, kad tas tinkamiausias laikas yra būtent dabar ir, jog kuo greičiau pradėsime, žengsime tą pirmąjį žingsnį, tuo greičiau galėsime džiaugtis savo įdėto darbo ir pastangų rezultatais. Tiesa?

Jei žinai ko tiksliai nori, tuomet kitas žingsnis – veikti. Tik planavimas mokytis naujos kalbos, ieškojimas internete geriausio būdo ir klausiant kitų patarimo kaip tai padaryti, deja, bet nėra tinkama išeitis. Ketindami ir planuodami mokytis naujos kalbos dažnai prarandi daug laiko interneto platybėse ieškodami to stebuklingo būdo kaip išmokti naujos kalbos nededant daug pastangų ir, svarbiausia, per trumpą laiko tarpą. Neretai tos paieškos užtrunka ilgai, todėl pavargsti tiesiog ieškant ir klausiant kitų patarimo kol pavargstame ir tiesiog pasiduodame.

*Ši pamoka skirta tiems, kurie neturi arba turi tik minimalius anglų kalbos pagrindus.

Pirmosios pamokos pavyzdys:

Pirmoji Anglų Kalbos Pamoka Pradedantiesiems

 • Išmoksite prisistatyti;
 • sudaryti keletą pagrindinių klausimų ir juos gebėsite atsakyti;
 • įsisavinsite apie 15 naujų žodžių ar frazių;
 • žinosite anglų kalbos abėcėlę;
 • tinkamai vartosite gramatinę konstrukciją „to be“ (būti)

Anglų kalbos abėcėlė

a [eɪ] b [bi:] c [si:] d [di:] e [i:] f [ef] g [dʒi:] h [eɪtʃ] i [aɪ] j [dʒeɪ] k [keɪ] l [el] m [em] n [en] o [əu] p [pi:]

q [kju:] r [a:] s [es] t [ti:] u [ju:] v [vi:] w [‘dʌblju:] x [eks] y [waɪ] z [zed]

Lietuvių kalboje neturime tokių raidžių kaip q (kju), w (dablju) ir x (eks).

Gali kilti klausimas kaip taisyklingai tarti b [bi:], c [si:] ar kitas panašias raides. Įsidėmėkite, kad šias raides tariame ilgai, pvz. (by), (sy) ir t.t.

Labai lengva išmokti anglų kalbos abėcėlės klausant ir dainuojant dainelę, paklausykite ir pakartokite keletą kartų kiekvieną garsą:

Pagrindiniai Anglų Kalbos Žodžiai ir Frazės

Hi/helloSveiki!
My name is…Mano vardas yra …
I am from…Aš esu iš ...
I live in …Aš gyvenu...
work as an …dirbti [kažkuo] ...
a jobdarbas
a family šeima
have a familyturėti šeimą
a street gatvė
a second/last namepavardė
my telephone number mano telefono numeris
a housenamas
a flat butas
an addressadresas
a marital statusvedybinis statusas
married susituokęs
singlenevedęs/vienišas
a child (dgs. children)vaikas/vaikai
Nice to meet youmalonu susipažinti
Nice to meet you tooman taip pat malonu susipažinti
What’s your name? Koks tavo vardas?
Where are you from?Iš kur tu?
What do you do?Ką dirbi/veiki gyvenime?
Can you spell your name?Ar galite pasakyti savo vardą paraidžiui?
How are you?Kaip tau sekasi?
I’m fine, thanks, and you?Viskas gerai, dėkui, o tu?

Išmok naujus žodžius ir frazes! 😊

Anglų Kalbos Gramatika

Tema: Veiksmažodinio žodelio “to be” asmenavimas ir jo neigiamos formos.

Veiksmažodinis žodelis “to be” reiškia “būti”, taigi išmoksite pasakyti aš esu, tu esi, jis yra ir t.t.

Kaip ir lietuvių kalboje, šis žodelis yra asmenuojamas:

Teigiama “to be” formaNeigiama “to be” forma
I am a student (aš esu mokinys) I am not a student (aš nesu mokinys).
You are a student (tu esi mokinys) You are not a student (tu nesi mokinys).
He/she/it is a student (jis/ ji yra mokinys/ė) He/she is not a student (jis/ ji nėra mokinys/ė)
We are students (mes esame mokiniai) We are not students (mes nesame mokiniai)
You are students (jūs esate mokiniai) You are not students (jūs nesate mokiniai)
They are students (jie yra mokiniai) They are not students (jie nėra mokiniai)
! Taigi, reikia atsiminti:Žodeliai "is not"/"are not" dažnai yra trumpinami:
I am
You are
He/she/it is
We are
You are
They are
are not = aren‘t
is not = isn‘t

! Tačiau tai visiškai nekeičia sakinio esmės:

He is not a doctor = He isn’t a doctor (jis nėra daktaras)

They are not happy = They aren’t happy (jie nėra laimingi)
Dažniausiai vartojamos trumposios formos:Pastebėjimas: žodelis "am" paprastai nėra sutraukiamas kartu su neigiama dalelyte:
I’m
You’re
He’s/she’s/it’s
We’re
You’re
They’re
I am not a doctor (as nesu daktaras), tačiau galima trumpinti kitaip: I‘m not a doctor.

Užduotis #1

Įrašykite tinkamą „to be“ (am/is/are) formą.

 1. I ……. a truck driver, I work in school.
 2. Tom …….. married, he has a wife and two kids.
 3. We ……… from Lithuania, so we speak Lithuanian.
 4. There ……. many things at home.
 5. The dog ……. his best friend.
 6. Tom has a dog. Its name …… Spyke.
 7. Children from the bus ……… very friendly.
 8. They ……… from Latvia . They speak Latvian.
 9. I think this house …….. too big.
 10. My family ……… very big. We have one son.
 11. My father ……… a policeman. He works in hospital.
 12. I …….. seven years old and I like computer games.
 13. My friend has a dog. The dog ………. friendly.
 14. We …….. very good friends.
 15. You ……… my best friend!
 16. I …….. busy today. I have much work.
 17. We ……… students of English language.
 18. They ……… happy.
 19. She ……… a very friendly girl.
 20. We live in a house. It ……….. very big, it has only two rooms.

Atsakymai:

1. am not
2. is
3. are
4. are
5. is
6. is
7. are
8. are
9. is
10. is
11. is not/isn’t
12. am
13. is
14. are
15. are
16. am not
17. are
18. are
19. is
20. is not/isn’t

Užduotis #2

Sudarykite neigiamą sakinį:

 1. He is a doctor ≠ He isn’t a doctor.
 2. They are happy ≠ They ___ happy.
 3. Sometimes we are very friendly ≠ Sometimes we ___ very friendly.
 4. She is very clever ≠ She ___ very clever.
 5. Lithuania is a very nice country ≠ Lithuania ___ a very nice country.
 6. I am married ≠ I’m  ___ married.

Atsakymai:

2. They are not/aren’t happy.
3. Sometimes we are not/aren’t happy.
4. She is not/isn’t clever.
5. Lithuania is not/isn’t a nice country.
6. I am not/’m not married.

Užduotis #3

Išverskite į anglų kalbą:

 1. Sveiki, aš esu Tomas iš Lietuvos.
 2. Mano geriausias draugas yra mano šuo Tobis.
 3. Iš kur esi tu? – Aš esu iš Lietuvos, o tu?
 4. Kur gyveni? – Aš gyvenu bute Vilniuje, o tu?
 5. Mano namas nėra labai didelis, bet man patinka jis.
 6. Simonas yra jaunas, jis yra 18 metų amžiaus.
 7. Sarah yra mano geriausia draugė ir ji gyvena Anglijoje.
 8. Jie gyvena gražiame mieste Italijoje. Kur gyvenate jūs?
 9. Koks tavo vedybinis statusas? Ar esate susituokęs?
 10. Ji ištekėjusi ir turi tris vaikus.
 11. Aš dirbu sunkvežimio vairuotoju ir man patinka šis darbas.
 12. Kaip tu? – Aš gerai? O tu?
 13. Ar galėtumėte pasakyti savo pavardę paraidžiui?
 14. Koks Jūsų telefono numeris? +370-613-65464
 15. Mes nesame labai užsiėmę šiandien.

Atsakymai:

1. Hello, I‘m Tom from Lithuania.
2. My best friend is my dog Toby.
3. Where are you from? – I‘m from Lithuania, and you?
4. Where are you? – I‘m in my apartment in Vilnius.
5. My house isn‘t very big, but I like it.
6. Simon‘s young, he‘s 18 years old.
7. Sarah‘s my friend and she lives in England.
8. They live in a nice house in Italy. Where do you live?
9. What‘s your marital status? Are you married?
10. She‘s married and has three children.
11. I work as a truck driver and I like this job.
12. How are you? I‘m fine, and you?
13. Can you spell your last/second name?
14. What‘s your phone number? It‘s +370-613-65464.
15. We aren‘t very busy today.

Naudingos Nuorodos

Atsidarykite šią ,,Youtube“ nuorodą, paklausykite pokalbio ir pabandykite garsiai pakartoti visus sakinius po keletą kartų garsiai. Šis video padės įsisavinti ,,to be“ vartoseną.

Atsakymus galite siųsti:
El.paštu: info@anglumokykla.lt
Facebook: AngluMokykla.lt

Papildomi Anglų Kalbos Žodžiai ir Frazės

DAYS OF THE WEEK (savaitės dienos)
1. Monday – pirmadienis
2. Tuesday – antradienis
3. Wednesday – trečiadienis
4. Thursday – ketvirtadienis
5. Friday – penktadienis
6. Saturday – šeštadienis
7. Sunday – sekmadienis

SEASONS (metų laikai)
1. Autumn – ruduo
2. Winter – žiema
3. Spring – pavasaris
4. Summer – vasara

MONTHS (mėnesiai)
1. January – sausis
2. February – vasaris
3. March – kovas
4. April – balandis
5. May – gegužė
6. June – birželis
7. July – liepa
8. August – rugpjūtis
9. September – rugsėjis
10. October – spalis
11. November – lapkritis
12. December – gruodis

MOVIES (filmai)
A comedy – komedija
A drama – drama
A romantic comedy – romantinė komedija
A horror movie – siaubo filmas
An action movie – veiksmo filmas
A science fiction movie – mokslinės fantastikos filmas
A fantasy movie – fantastinis filmas
A documentary – dokumentika
A thriller – trileris
A war movie – karinis filmas
A cartoon – animacinis filmas

Užduotis #5

Užpildykite žemiau pateiktą formą ir trumpai papasakokite apie save!

1. Hi, my name’s is ………………………
2. I’m from……………………(country)
3. I live in……………………………(city)
4. My phone number is ………………… .
5. I’m ……… years old.
6. I’m ……………………………(your marital status)
7. I work as a/an ………………..(your job)
8. My birthday is on …………………(date)
9. There are …… people in my family.
10. My hobbies are ………………..
11. In my free time, I also like ……………., but I don’t like………… .
12. My favourite food is ………………………. .
13. My favourite drink is …………………….. .
14. My favourite day of the week is ……………because …………… .
15. My favourite month is ………………because ………………………. .
16. I like ……………………… (movies).

Kilo klausimų? Norite išmokti anglų kalbos draugiškoje aplinkoje?

Rašykite: info@anglumokykla.lt
Skambinkite: +370-613-65464
Facebook: AngluMokykla.lt

Parašykite komentarą

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment