Kol jūs ilsitės - mes dirbame

Be būrio laimingų klientų, mes galime pasigirti ne tik miesto mero ar gimnazijų apdovanojimais, diplomais, bet ir pačiu svarbiausiu – jūsų pasiektais rezultatais.

2012 - 2013

– Seminaras: “Kūrybiškas ir efektyvus vaikų bei paauglių mokymas”.

– Seminaras: “Teisės aktų bei erdvės istorijos vertimas”.

– Kursas: 160 valandų Prancūzų / Anglų kalbos tobulinimo kursai.

– Kursas: 160 valandų Vokiečių / Anglų kalbos tobulinimo kursai.

2014

– Seminaras: “Cambridge English egzaminų (PET / KET / FCE ir CAE) specifika ir jų integravimas”.

– Seminaras: “Pagrindiniai motyvacijos ir diferenciacijos principai bei skaitmeninių technologijų taikymas anglu kalbos pamokose”.

– Seminaras: “Streso darbe profilaktika”.

– Seminaras: “Bringing Lessons to Life”.

– Seminaras: “Veiklos tyrimo taikymas mokykloje: Suomijos patirtis”.

– Padėka: “Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)”.

2015

– Seminaras: “Bendravimo psichologija”.

– Seminaras: “Challenging Students”.

– Konferencija: “Cambridge English for Teachers”.

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu).

2016 - 2017

– Sertifikatas: Grupės paruošimas ir dalyvavimas akademinėje olimpiadoje.

– 60 valandų mokymai: Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa.

– Seminaras: “Veiklų mokykloje modeliavimas, vertinimas, įsivertinimas, dirbant pagal Geros mokyklos koncepcijos principus”.

– Seminaras: “Sėkmingos pamokos formulė: planavimas, motyvavimas, vertinimas ir įsivertinimas”.

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu).

2018 - 2019

– Konferencija: “Teaching – and Learning – English with the Brain in Mind”.

– Konferencija: “Cambridge English for Teachers”.

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu).

– Kvalifikacijos kėlimas iki vyr. mokytojų.

– Seminaras: Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ realiuoju (sinchroniniu) laiku.“

– Kvalifikacijos kėlimas iki vyr. mokytojų.

– Seminaras: Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ realiuoju (sinchroniniu) laiku.“

– Kvalifikacijos kėlimas „Zoom“ programine įranga.

2020 - 2021

– Darbas su moksleiviams „Saulės Gimnazija“ Kaune.

– Kvalifikacijos kėlimas dirbant su „Microsoft Teams“.

– Konferencija: “Cambridge Assessment English: Building Engagementin the Classroom”.

– Seminaras: “Bendradarbiaujančios ugdymo bendruomenės kūrimo būdai: tradiciniai ir netradiciniai metodai”.

– Konferencija: “Cambridge University Press: Grammar Teaching in the Age of Covid-19”.

– Padėka: Kauno miesto mero (Visvaldo Matijošaičio) padėka už puikius mokinių rezultatus ir sėkmingą jų parengimą valstybiniams brandos egzaminams 2021 metais.

– Pažymėjimas: “Kauno Švietimo Inovacijų Centras”, “Tarptautinė konferencija”.

– Mūsų Skaitoma Prezentacija: “Kauno Jono Jablonskio gimnazija”, “International Online Conference: Finding Your Voice in a Global World”.

2022

– Kvalifikacijos kėlimas iki mokytojos metodininkės.

– Padėka: Kauno miesto mero (Visvaldo Matijošaičio) padėka už puikius mokinių rezultatus ir sėkmingą jų parengimą valstybiniams brandos egzaminams 2022 metais.

– Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (dalies žodžiu) vertintoja. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas dėl 2022 metų užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies kandidatų darbų vertinimo komisijos vardinio sąrašo patvirtinimo 2022-03-25 Nr. VK-195.

– „Skaitmeniniai įrankiai vertinimui, įsivertinimui“. Kauno švietimo inovacijų centro pažymėjimas. 2022-04-04. Nr. AV-2022-0924.

– „Ugdymo procesų dalyvių jausmų ir emocijų laboratorija“. Kauno ,,Saulės” gimnazijos pažymėjimas. 2022-04-15. Nr. PA-00173.

– Atvira anglų kalbos pamoka mieste tema „Jausmų išraiška mene“. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Kauno švietimo inovacijų 2022-06 mėn. renginių planas.

– Tarptautinio projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ vyresnioji ambasadorė. Europos parlamento biuro Lietuvoje diplomas 2022-06-21

– „Olimpinių vertybių ugdymo programa“. Kauno švietimo inovacijų centro pažymėjimas. 2022-11-04. Nr. LV-2022-0940.

– „Psichologimio atsparumo ir motyvacijos tema mokytojo darbotvarkėje“. 2022-11-23.

2023 - 2024

– Speciali NATO padėka ir apdovanojimai už paruoštus mokinius.

– Padėka: Kauno miesto mero (Visvaldo Matijošaičio) padėka už puikius mokinių rezultatus ir sėkmingą jų parengimą valstybiniams brandos egzaminams 2023 metais.

– Pasiektas didžiausias šimtukų skaičius visoje Gimnazijoje.

Rezervuokite laiką jau šiandien.

PRADEDAM?