Investuokite į ateitį

Tvirti pamatai, užtikrinantys geresnes galimybes jūsų atžaloms

2012 - 2013

– Seminaras: Kūrybiškas ir efektyvus vaikų bei paauglių mokymas

– Seminaras: Teisės aktų bei erdvės istorijos vertimas

– Kursas: 160 valandų Prancūzų / Anglų kalbos tobulinimo kursai

– Kursas: 160 valandų Vokiečių / Anglų kalbos tobulinimo kursai

2014

– Seminaras: Cambridge English egzaminų (PET / KET / FCE ir CAE) specifika ir jų integravimas

– Seminaras: Pagrindiniai motyvacijos ir diferenciacijos principai bei skaitmeninių technologijų taikymas anglu kalbos pamokose

– Seminaras: Streso darbe profilaktika

– Seminaras: Bringing Lessons to Life

– Seminaras: Veiklos tyrimo taikymas mokykloje: Suomijos patirtis

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)

2015

– Seminaras: Bendravimo psichologija

– Seminaras: Challenging Students

– Konferencija: Cambridge English for Teachers

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)

2016

– Sertifikatas: Grupės paruošimas ir dalyvavimas akademinėje olimpiadoje

– 60 valandų mokymai: Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa

– Seminaras: Veiklų mokykloje modeliavimas, vertinimas, įsivertinimas, dirbant pagal Geros mokyklos koncepcijos principus

– Seminaras: Sėkmingos pamokos formulė: planavimas, motyvavimas, vertinimas ir įsivertinimas

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)

2017 - 2018

– Konferencija: Teaching – and Learning – English with the Brain in Mind

– Konferencija: Cambridge English for Teachers

– Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)

2019 - 2020

– Kvalifikacijos kėlimas iki vyr. mokytojų

– Seminaras: Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti „EDUKA klasėje“ realiuoju
(sinchroniniu) laiku.“

Skambinkite telefonu +370-613-65464 arba užpildykite formą apačioje.

PRADEDAM!