MŪSŲ MOKYTOJŲ IŠKLAUSYTI KURSAI

2012 - 2013
- Seminaras: Kūrybiškas ir efektyvus vaikų bei paauglių mokymas

- Seminaras: Teisės aktų bei erdvės istorijos vertimas

- Kursas: 160 valandų Prancūzų / Anglų kalbos tobulinimo kursai

- Kursas: 160 valandų Vokiečių / Anglų kalbos tobulinimo kursai
2014
- Seminaras: Cambridge English egzaminų (PET / KET / FCE ir CAE) specifika ir jų integravimas

- Seminaras: Pagrindiniai motyvacijos ir diferenciacijos principai bei skaitmeninių technologijų taikymas anglu kalbos pamokose

- Seminaras: Streso darbe profilaktika

- Seminaras: Bringing Lessons to Life

- Seminaras: Veiklos tyrimo taikymas mokykloje: Suomijos patirtis
- Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)
2015
- Seminaras: Bendravimo psichologija

- Seminaras: Challenging Students
Konferencija: Cambridge English for Teachers
- Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)
2016
- Sertifikatas: Grupės paruošimas ir dalyvavimas akademinėje olimpiadoje

- 60 valandų mokymai: Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa
- Seminaras: Veiklų mokykloje modeliavimas, vertinimas, įsivertinimas, dirbant pagal Geros mokyklos koncepcijos principus

- Seminaras: Sėkmingos pamokos formulė: planavimas, motyvavimas, vertinimas ir įsivertinimas
- Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)
2017
Konferencija: Teaching - and Learning - English with the Brain in Mind

Konferencija: Cambridge English for Teachers
- Padėka: Vaikų bei suaugusių mokymas tarptautinėje anglų kalbos stovykloje Druskininkuose ir Ventspilyje (vasaros metu)
2019
- Kvalifikacijos kėlimas iki vyr. mokytojų

TURITE KLAUSIMŲ?